Bris – Ny profil og ny web

Bris – Ny profil og ny web

Da er det utrolig nok gått 5 år siden vi startet opp Bris. Tiden har gått fryktelig fort, og det har vært en stupbratt læringskurve for oss var med fra starten. De første tre åra hadde vi nok med å hjelpe nye medlemmer i gang med trening og holde hjula i gang. De siste to åra har vi fått mer tid til å få overblikk. Med ny hjemmeside og en tydeligere profil ønsker vi derfor å si noen ord om hva Bris er, og hva vi ønsker å tilby.

 

Siden før oppstarten har vi følt et behov for å tilby et kompetansesenter for trening og helse i Molde. Vi har ønsket å være det foretrukne stedet om man søker kompetanse, oppfølging og personlig tilpassing av sin trening. Vi har derfor bare instruktører med lang utdanning innen trening/idrett eller fysioterapi. I et marked hvor det ikke er satt noen begrensninger for hva som kreves for å kalle seg trener/instruktør/PT er det bare Bris som kan vise til det i Molde.

 

Veileding av nye medlemmer er noe vi legger spesielt mye vekt på. Vi tilbyr derfor et oppstartprogram med en 90 minutter lang introtime. I denne ligger det en samtale om mål, treningsønsker, evt skader/fysiske begrensninger, og en InBody kroppsanalyse. Dette gir instruktøren de opplysningene man trenger for å lage individuelle treningsprogrammer. Sammen med instruktør går medlemmene gjennom hele treningsprogrammet og får veileding på øvelser, utstyr og intensitet. Normalt er det den første måneden som er den tyngste for de som starter med trening. Vi har derfor utvidet vår oppfølgingspakke med ytterligere to møter med instruktøren. Den første etter en måned for å justere program, og den andre etter to måneder for å evaluere treningen (med bl.a InBody kroppsanalyse) og for å få nytt treningsprogram tilpasset medlemmets nye og bedre fysiske form.

 

På Bris er det alltid kvalifisert personale på jobb. Vi har som vår policy å være tilgjengelige i apparatsalen til enhver tid. Vi veileder, rettleder og coacher alle som trener hos oss. Vårt ønske er at alle skal trives og at de skal nå sine mål. Av og til justerer vi litt på medlemmers mål også om vi føler de er for ambisiøse eller for lite ambisiøse.

 

På Bris er det utstyr av ypperste kvalitet og funksjon, men det er ikke utstyret som vi legger mest vekt på. Vi legger ære i vår «humankapital», og har en høyt kvalifisert arbeidsstokk med både dybde og bredde i kunnskapen. 

 

Share