Hva er god trening?

Hva er god trening?

Helse er et hett tema både i Norge og resten av verden. Hva som diskuteres avhenger av hvor man bor. Reint vann, vaksinasjon mot malaria og kolera, sult og hjemløshet er heldigvis ikke et problem vi sliter med. I vestlige land er det de negative effektene av vår velstand som gir oss helseutfordringer. Inaktivitet og overvekt seiler oppover på rangstigen over vår tids største helseutfordringer.

 

Det er lagt til rette for at vi kan sitte/ligge store deler av døgnet. Og denne «revolusjonen» har kommet svært raskt. Dette har konsekvenser! Et resultat av denne endringen er at folk har behov for å sette av tid til fysisk aktivitet og trening. Og da kommer vi tilbake til mitt spørmål: «Hva er god trening?» Ulike eksperter uttaler seg skråsikkert om fortreffeligheten ved sin metode, og de benytter gjerne muligheten til rakke ned på andres metode. Dette gjør folk mer forvirra enn opplyste. Og for mange blir det vanskelig både å stole på at man trener «bra», og hva som er «god» trening.

 

Litt facts: bare 1 av 5 nordmenn er nok fysisk aktive. 4 av 5 er altså for lite aktive. Minste anbefalte mengde er satt til 30 min fysisk aktivitet pr dag av helsemyndighetene. Med fysisk aktivitet mener man ikke trening, men aktivitet der hjertefrekvensen stiger opp fra vanlig hvilenivå. Dvs enkle utfordringer som 3x10 min rask gange, ta trappa i stedet for heisen, sykle/gå til jobb, osv. Det blir derfor litt komisk å krangle om hva som er «god trening». Sannheten er at all trening er bedre enn ingen trening. Av de 4 av 5 nordmenn som ikke trener er det over 70% (dvs 3 av de 4) som ønsker å komme i aktivitet.

 

Den store helseundersøkelsen fra Høgskolen i Nord-Trøndelag viser dette ( https://www.ntnu.no/documents/10304/1130562/folkehelse-i-endring-huntrapport-2011.pdf). Hadde disse 70% kommet i aktivitet ville effekten på den norske folkehelsa vært helt enorm. Det blir brukt milliarder av kroner på å behandle livsstilssykdommer som stammer fra inaktivitet. Diabetes 2, høyt blodtrykk, muskel og leddsykdommer, ulike kreftformer og hjerte- og karsykdommer kunne vært «kurert» med helt enkle former for fysisk aktivitet. Med en motivert befolkning skulle en tro at dette ville være lett match. Det faktum at bare 1 av 5 er nok aktiv viser at dette arbeidet ikke er lett. Det letteste er å velge bil foran sykkel, TV foran gåtur, Ipad foran kino, sofa foran trening. Det kreves vilje og motivasjon for å velge det litt mer strevsomme. Velmente råd om hva som er god og riktig trening hjelper lite om ikke befolkningen ønsker å benytte seg av dem. Jeg mener at i tillegg til å gjøre det lønnsomt å velge fysisk aktivitet, må vi legge lista så lavt som overhode mulig for å komme i gang.

 

Min erfaring er at «god trening» er den treningen du og jeg liker å gjøre. Den som motiverer oss til å droppe en fantastisk episode av favorittprogrammet på TV, dårlig vær, stiv kropp og sure sko og i stedet stikker avgårde på trening. Min favorittrener sa til meg at den beste treningen er den du har gjort Kjetil. Så kom deg ut av godstolen. Sett tvprogrammet ditt på opptak, og stikk avgårde på den aktiviteten som får smilet på plass. Vi sees i marka, på veien, på topptur, på fotballbanen, i hallen eller kanskje på Bris;-)

Hilsen Kjetil

Share